Kärnvirke

Om Kärnvirke

Kärnvirke är ett initiativ av Sundsvall Hockey för social hållbarhet och att tydliggöra det samhällsansvar som föreningen vill bidra med. Vi jobbar för en rättvis, jänmställd och inkluderande idrott för alla. Vårt uppdrag är att förankra en positiv syn på hälsa och rörelse i hela Sundsvall. Vi bryr oss om Sundsvall och dess historia och vill vi vara med och forma den framtid som ska prägla Sundsvall. Vårt mål är att vara goda ambassadörer för Sundsvalls stad. Tillsammans med genöverskridande samarbeten kan vi göra Sundsvall starkare.


Vårt uppdrag

En rättvis, jämställd och inkluderande idrott för alla.

Förankra en positiv syn på hälsa och rörelse, i hela Sundsvall.

Stärka grenöverskridande samarbeten, för att Sundsvall är starkare tillsammans.

Bild på barn som åker skridskor