Kärnvirke

Aktiviteter


Aktiviteterna i Kärnvirke är baserad på tre hörnpelare; för föreningens medlemmar,
för ungdomarna i Sundsvall och för samhällets eldsjälar.  


Bild på ishockeymålvakt

Sundsvall Hockey vill uppmuntra och stödja våra unga spelare genom programmet, hockeyhjältar. Varje ungdomslag kommer att ha minst två seniorspelare som tar ett hjälteansvar för laget. Deras uppgift är att vara förebilder, ge stöd och dela med sig av sin erfarenhet till de yngre spelarna. Genom Hockeyhjältar vill vi stärka banden mellan seniorspelare och ungdomslagen. 

Bild på barn som håller i en flagga

Stärka och uppmuntra de olika ideella initiativ som finns runt om i kommunen för mer spontanidrott.  

Bild på barn som åker skridskor

Från Sundsvall Hockeys Aktivitetsfond kan aktiva medlemmar i föreningen (eller vårdnadshavare) söka medel för att täcka en del av kostnaden för den aktivitetsavgift föreningen tar ut från aktiva för att delta i föreningens verksamhet.Fondens syfte är att hjälpa barn och ungdomar som är medlemmar i föreningen att fortsätta sitt idrottande oavsett ekonomiska förutsättningar. Med detta är förhoppningen att detta kan bidra till en fortsatt aktiv och hälsosam livsstil.

Bild på två killar som håller i påsar

Den viktigaste delen i vårt samhällsengagemang är det vi kallar för samhällets eldsjälar, där föreningen bidrar till olika välgörenhetsorganisationer:

  • Lekterapin - Sundsvall Hockeys bedriver en årligen återkommande insamling till Lekterapin på Barnkliniken i Sundsvalls sjukhus. Föreningen skänker hälften av överskottet från insamlingen till Lekterapin. 

  • Snöänglar - SnöÄnglar är en ideell välgörenhetsverksamhet, med insamling och utlämning av kläder och saker i Sundsvall, som b.la. hjälper barn och familjer med presenter och mat vid högtider.Sundsvall Hockey samlar varje år in julklappar vid en speciell match samt köper in från Lekia i Birsta. Julklapparna skänks därefter direkt till SnöÄnglar som delar ut dem till barn och familjer som inte har ekonomiska möjligheter att införskaffa presenter själva. 

  • Barncancerfonden - Tilsammans med Dealbooster skänker vi 10 kr per sålt Sundsvall Hockey-häfte till Barncancerfonden.  

 

Bild på en tjej

Projekt för att möjliggöra en bredare rekrytering av ishockeyledare med syfte att föreningen skapar förutsättningar för fler kvinnliga ishockeyledare i verksamheten, från ungdomstränare till styrelseledamöter.